06 Baltík - programování - domeček

Cvičení 02 - stavba domečku

a) Vytvoř nový program: Domeček.bpr, ulož ho do své složky na serveru.

b) Přejdi s Baltíkem doprostřed scény a postav zde libovolný domeček ze čtyř předmětů.

c) Vrať Baltíka do výchozí pozice.

d) Program ulož !