12 Baltík - "Pohádka"

Cvičení 12 - Práce se scénami v programu

a) ve svém adresáři na serveru vytvoř složku: "Pohádka"

b) V aplikaci Baltík vytvoř projekt Pohádka_příjmení.bpr (ulož ho do vytvořené složky).

c) Sestav příběh nějaké známé pohádky, použij kombinaci pozadí (skládání scény) a pohybu Baltíka (režim Programovat). (viz videoukázku)

d) Při prezentaci pohádky mají ostatní za úkol ji poznat.

Při vytváření jednotlivých scén nezapomeň, že název projektu (programu) MUSÍ BÝT STEJNÝ jako název scény!

ukázka pro inspiraci:

Jak na to?