15 Baltík - Tisk na souřadnice XY

Cvičení 15 - práce se souřadnicemi

1. Základní pojmy :

Baltíkův prostor se skládá z políček, které jsou seřazeny do 15 sloupců a 10 řad.

Jednotlivá políčka mají velikost předmětu a každé z nich má svoji souřadnici, kterou označujeme

velkými písmeny X a Y.

Souřadnice X – vodorovná, udává číslo sloupce ( 0 – 14 ) --> vzdálenost políčka od levého okraje

scény.

Souřadnice Y – svislá, udává číslo řádku ( 0 – 9 ) --> vzdálenost políčka od horního okraje scény.

Souřadnice XY – úplná souřadnice políčka např. [2,3]

Číslování jednotlivých políček začíná od nuly a proto : (viz obr.)

   • levý horní roh má souřadnice [0,0]

   • pravý horní roh má souřadnice [14,0]

   • levý dolní roh má souřadnice [0,9]

   • pravý dolní roh má souřadnice [14,9]

2. Základní prvky

3. Čarování předmětu na souřadnice

Doposud Baltík uměl čarovat pouze před sebe, s použitím souřadnic může čarovat předměty na

libovolném místě pracovní scény.

Stačí pouze za předmět zadat :

a) Souřadnici X --> souřadnice Y se nastaví podle aktuální polohy Baltíka

b) Souřadnici Y --> souřadnice X se nastaví podle aktuální polohy Baltíka

c) Souřadnici X + souřadnici Y

d) Souřadnici XY

4. Přemístění Baltíka na zadané souřadnice

Baltík nemusí na určené místo vždy jenom doběhnout příkazy Popojdi, ale můžeš ho na určené

souřadnice přemístit jediným příkazem:

Baltík se přesune na souřadnice X=14 ,Y=0

tj. do pravého horního rohu obrazovky.

Cvičení 1:

a) Do své složky na serveru školy ulož projekt Kytka.bpr

b) Přemísti Baltíka na souřadnice [7;4].

c) Vyčaruj do každého rohu kytičku.

d) Pod Baltíkem vyčaruj cestu z předmětu č. 2147, která bude zakončena domečkem (ze 4 předmětů).

Cvičení 2:

a) Vytvoř projekt : Obraz.bpr (ulož ho do své složky na serveru školy).

b) Neviditelný Baltík vyčaruje bez pohybu na první řádek doprostřed text: Čaruji sluníčka.

c) Přemístí se doprostřed obrazovky, zviditelní se a vyčaruje kolem sebe 4 sluníčka.

d) Opět se zneviditelní a čaruje stromeček do každého rohu obrazovky.

e) Nakonec vyčaruje 5 hříbků na různě zvolené souřadnice a zviditelní se.

Cvičení 3:

a) Vytvoř projekt: Kalkulačka.bpr (ulož ho do své složky na serveru školy).

b) Neviditelný Baltík vyčaruje bez pohybu doprostřed scény návrh Kalkulačky.