20 Baltík - Pomocník III.

Tentokrát už samostatně!

Cvičení 1.

a) Vytvoř složku projekt : Květiny.bpr (ulož ho do své složky).

b) Vytiskni do středu obrazovky nápis „Čaruji květiny …“

c) Vytvoř 3 pomocníky, kteří budou provádět animaci rostoucí květiny (předmět č.1109, č.1110, č.1111).

d) Neviditelný Baltík bude rychlostí 2 (aby animace byla pěkně vidět)

čarovat na náhodné souřadnice postupně rostoucí květiny (bílá, červená, modrá).

Celkem jich vyroste na ploše dvanáct. (Některé se mohou překreslovat !)

(je tam chybička - Baltík má být neviditelný!)

Cvičení 2.

a) Vytvoř projekt : Houby rostou.bpr (ulož ho do své složky).

b) Vytvoř libovolnou scénu lesa a načti ji do programu.

c) Vytvoř pomocníka, který bude znázorňovat růst hříbku.

d) Sestav program, ve kterém vyroste v lese na náhodných souřadnicích 10 hříbečků. - Nezapomeň na to, že houby rostou pomalu !