10 Google Apps - TABULKA - 01

Google Apps - Tabulkový procesor - úkol 01

Co je to tabulkový procesor

Tabulkové procesory (nazývané rovněž tabulkové kalkulátory) jsou spolu s textovými

editory bezpochyby jedny z nejpoužívanějších programů na světě. Prostřednictvím tabulkových

procesorů můžete pohodlně vytvářet rozsáhlé tabulky a třídit je podle zadaných

klíčů, defi novat prakticky neomezené vzorce a funkce, vytvářet filtry podle nadefi novaných

parametrů a v návaznosti na data v tabulce vytvářet grafy.

Co by měl umět moderní tabulkový procesor?

Zde je seznam základních funkcí, které by každý „slušný“ tabulkový procesor měl umět.

  • Vytváření tabulek. Jedná se o základní podstatu tabulkového procesoru, takže vytvářet tabulky musí umět všechny tabulkové procesory.

  • Práce se vzorci. Naprosto každý tabulkový procesor musí umět pracovat se základními vzorci a funkcemi.

  • Grafická úprava tabulek. Zadáváním hodnot a vzorců by tabulkový procesor končit neměl. Moderní tabulkové procesory běžně umí upravovat tabulky i vizuálně.

  • Grafy. Možnost převést data v tabulce do podoby grafu je již u většiny moderních tabulkových procesorů rovněž samozřejmostí.

  • Analytické a další nástroje. Každý „pořádný“ tabulkový procesor by měl obsahovat i řadu dalších analytických nástrojů, např. možnost fi ltrování databáze podle zadaných kritérií, možnost tvorby tzv. kontingenčních tabulek apod.

(zdroj: NAVRÁTIL Petr, Informatika a výpočetní technika - kompendium - pracovní listy)

Podle videonávodu se pokus:

  1. vytvořit tabulku závodníků triatlonu dle vzoru níže (lze použít soubor z přílohy.)

  2. Ve sloupcích Jméno, Příjmení, Plavání, Běh a Cyklistika budou údaje bez výpočtů

  3. Do sloupce Součty umísti vzorce, které sečtou časy všech disciplín u každého závodníka.

  4. Do řádku Průměrné časy, dej pod každou disciplínu vzorec, který vypočte průměrný čas dané disciplíny.

  5. Do řádku 13 a 14 vlož vzorec, který najde nejlepší (nejmenší) a nejhorší (nejvyšší) čas (čili bude hledat minima a maxima ve sloupci F)