11 Google Apps - TABULKA - 02

výsledková listina (VLOOKUP/SVYHLEDAT)

Podle videonávodu se pokus:

  1. Vytvořit výsledkovou listinu závodníků dle předlohy. Cílem tabulky bude snadné vyhledání závodníka, podle zadaného čísla pořadí. To znamená, že pokud se v horní části do buňky C3 doplní číslo pořadí, tabulkový procesor musí do buněk B4 a B5 vyhledat a dopsat jméno a příjmení závodníka. Jediné vzorce tedy budou obsahovat buňky B4 a B5. Veškeré ostatní údaje se zadávají přímo.

  2. Podle vzoru zvýrazněte tučným písmem text ve vybraných buňkách.