12 Google Apps - TABULKA - 03

ZNÁMKY(IF)

Podle videonávodu se pokus:

    1. Vytvořte tabulku hodnocení žáků v maturitních předmětech. Vašim úkolem bude, aby tabulka vyhodnotila, zda získá žák vyznamenání nebo ne. K tomu, aby žák získal vyznamenání je nutné splnit dvě podmínky. Jednak jeho průměr nesmí být větší než 1,5 a jednak nesmí mít ani jednu známku 3. V našem cvičném případě by pochopitelně stačilo omezit se pouze na skutečnost, zda žák nedostal známku 3, nicméně nastavte systém tak, aby vzorec kontroloval jak průměr každého žáka, tak i jeho nejhorší známku, a z těchto parametrů vyhodnotil, zda žák vyznamenání získá či nikoliv.

  1. Ve sloupci průměr bude vzorec, který spočítá aritmetický průměr každého žáka.

  2. Ve sloupci nejhorší známka bude vzorec, který zjistí nejhorší známku žáka.

    1. Ve sloupci vyznamenání bude podmínka, která zjistí zda je průměr žáka do 1,5. Pokud ano, pak bude zjišťovat, zda nejhorší známka žáka je lepší než 3. Pokud i toto bude splněno, teprve pak udělí žákovi vyznamenání, tj. vypíše se Ano. Pokud ovšem ani průměr nebude do 1,5 a ani nejhorší známka nebude lepší než 3, vypíše se Ne. Nápověda: tato podmínka bude lehce složitější a bude obsahovat dva podmíněné výrazy v jednom vzorci podmínky!

  3. Podle vzoru zvýrazněte tučným písmem text ve vybraných buňkách.