10 Morfing - třídní projekt

Projekt Videoklip – „naše třída“

Tonda Vajda

Zadání a motivace:

V dnešní hodině si vyzkoušíme práci tvůrce hudebního klipu. Možná jste v televizi viděli videoklip Michaela Jacksona, kde se tváře různých postav plynule mění v obličje někoho jiného. Společně se pokusíme o něco podobného.

Dílčí úkoly:

1. Je třeba vytvořit fotografie tváří všech žáků třídy

2. V textovém editoru vytvořte scénář klipu (kdo se v koho promění)

3. V programu SmartMorf (nebo podobném) vytvořte prolnutí dvojic a výsledek uložte ve formátu avi.

4. Na webu nejděte freewareovou aplikaci, která umozví editaci vytvořených videosouborů. (třeba VirtualDub)

5. Spojte jednotlivé soubory v daném pořadí a doplňte audio souborem.

Věková skupina:

II. stupeň (7-8. ročník)

Cíle projektu:

vznik obrazového sdělení

zpracování digitální fotografie

zpracování videosouboru

vyhledávání na Internetu

seznámení s aktivním využitím multimediální techniky

zdokonalení v týmové práci (zodpovědné splnění úkolu, přesnost, vzájemnou komunikaci a organizaci

práce)

zdokonalení v prezentaci („ má-li mít člověk úspěch, nestačí, že vytvoří dokonalé dílo, ale musí ho

umět i prodat“)

Mezipředmětové vztahy:

mediální výchova

výtvarná výchova

občanská výchova

Potřebné vstupní vědomosti:

Ovládání PC a správa souborů

základní ovládací prvky OS

práce se soubory a složkami, struktura složek

Práce s textem

zásady správného psaní

formátování písma

formátování odstavce

jednoduché úpravy (kopírování, přesun, mazání)

tisk, nastavení stránky

práce s tabulátory

odrážky a číslování

ohraničení a stínování

Cílové zručnosti:

Práce s multimédii

možnosti formátů multimediálních dat

vytváření vlastních multimediálních dat a jejich uložení

Doporučený software:

textový editor (např. MS Word)

nástroj pro práci s videem (např., VirtualDub CZ)

nástroj pro morfing (SmartMorf)

(samozřejmě lze použít i jakoukoli jinou alternativu)

Návody na vedení úlohy:

Postup práce:

Rozdělení žáků do skupin: 3 až 6 žáků v jedné skupině

Seznámení s časovou dotací práce:

1 hodina

Nafocení spolužáků – tvorba scénáře výběr hudby

2 – 3 hodiny

Převedení fotografií do požadovaných formátů a velikostí

Vytvoření prolínaček

Spojení v jeden klip

1 hodina

Závěrečné doladění

1 hodina

Prezentace a hodnocení

Zahájení práce a postupné plnění výše uvedených bodů.

Společná závěrečná prezentace (Možný je i skupinový rozbor dílčích problémů, které bylo nutno řešit a odstranit během práce, na něž je vhodné upozornit, aby se jich v budoucnu žáci nebo ostatní skupiny

vyvarovali.)

Vypálení projektového CD žákům na památku (na zvážení učitele)

možný výstup: