16 PLANNER 5D - první projekt

Vytvoř 3D model dětského pokojíku o rozměrech 5×5 m

vyber vnější i vnitřní omítky, podlahu, jedno dvojdílné okno, vstupní dveře a postel...

Výsledek: