22 - Formátování - úkol

Formátování textu

Pokyny:

    1. Vyhledej na internetu a stáhni jakoukoliv báseň. Její délka bude minimálně 5 slok. Název básně nastav jako nadpis I. úrovně.

    2. Báseň označ a vlož do textového editoru. Odstraň formátování.

    3. Jednotlivé sloky budou odstavce. Sloky neodděluj klávesou ENTER, ale nastav mezery mezi odstavci.

    4. Pro každou sloku vymysli název. Název sloky bude mít STYL nadpis II. úrovně.

    5. Ke každé sloce vyhledej na internetu obrázek, který bude odpovídat jejímu obsahu. Pouze obrázku k první sloce nastav obtékání, obrázky u ostatních slok budou vloženy normálně v textu.

Odkazy: