09 Morfing - úvod

Morfing

Morfing nebo morphing je speciální efekt používaný ve filmu nebo při animaci, při kterém dojde k plynulé záměně jednoho digitálního obrázku na jiný obrázek. Při této proměně dochází k metamorfózezdrojového obrázku na cílový obrázek podle předem definovaných pravidel. Cílem je vytvoření takové animační sekvence, která by byla interpretována jako plynulá transformace jednoho obrazu na druhý.

zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Morfing

My se naučíme pomocí aplikace SmartMorph (ke stažení např. zde.../nebo i dole...) tento efekt vytvořit...

Jak na to: